Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Serveis

HR Solutions

Objectius estratègics

Estudis d’estructures organitzatives

Es persegueix donar un valor afegit en tots els serveis que s’ofereixen als nostres clients. Per això es proporciona el servei de la FOTOGRAFIA DEL TEU NEGOCI amb l’objectiu de mesurar i analitzar l’estat de la situació del negoci amb la finalitat d’oferir propostes per a la millora del compte d’explotació.
Llegir més…

Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball

L’anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball és el procediment metodològic que permet obtenir tota la informació relativa a un lloc de treball. és una eina bàsica d’organització, direcció i gestió.
Llegir més…

Millora continua

S’ofereixen serveis que faciliten la adaptació a normatives, millora continua en l’organització, augmenten el prestigi o bé atorga valor afegit a les empreses.
Llegir més…

Recruiting

Plantejo processos de selecció basats en els estàndards de qualitat i professionals, amb els mètodes més fiables i actuals del mercat, per avaluar les candidatures en totes les seves dimensions: personal, professional, competencial, actitudinal i aptitudinal.
Llegir més…

Training & Development

Cada organització, cada equip i cada persona són únics ja que es mouen en situacions específiques de la seva activitat i/o sector. Per tal de que la formació tingui els resultats esperats és necessari conèixer les necessitats reals i oferir els recursos més adients
Llegir més…

Formació a mida

Es proporciona formació a mida, que es caracteritza per ser programes adaptats. Per aquest motiu, es treballa conjuntament amb el client, l’anàlisi de les seves necessitats i els objectius a perseguir al llarg de la formació per tal de desenvolupar programes de qualitat ajustats a les necessitats específiques del client.
Llegir més…

Coaching

Es facilita processos de desenvolupament planificats encaminats a descobrir i alliberar el potencial d’aprenentatge d’una persona o un equip, amb la finalitat de millorar els resultats empresarials i satisfacció personal.
Llegir més…

Planificació Recursos Humans

Es dissenya i s’ajuda a implantar els processos de transformació per facilitar l’acompliment dels objectius i organitzar els sistemes d’informació, la tecnologia i els comportaments. Es pot oferir assessorament en els següents camps
Llegir més…

Comunicació interna en RRHH

S’ofereix processos de comunicació a l’empresa per tal de definir els valors que la conformen i establir les accions per a una comunicació fluida i eficaç.
Llegir més…

Avaluació de l’acompliment

S’ofereix sistemes d’apreciar de forma sistemàtica i objectiva el rendiment i acompliment del personal dins d’una organització. És un procés sistemàtic i periòdic d’estimació quantitativa del grau d’eficàcia amb que les persones portes a terme amb responsabilitat el seu lloc de treball.
Llegir més…

Polítiques retributives

És un servei d’anàlisi i diagnòstic dels diferents criteris de remuneració més adequats adaptant-nos a cada empresa dins del seu sector d’activitat.
Llegir més…

Work Shop Escènic

Us presentem un nou workshop, molt pràctic i eficaç per treballar d’una manera ràpida i eficient les diferents necessitats que té tot professional, en el món empresarial, com el treball en equip, lideratge, millor gestió del temps, motivació professional, habilitats per la comunicació i un nou enfocament d’orientació comercial.
Llegir més…

HR Solutions

Si vol més informació, contacti amb nosaltres

Contactar