Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Polítiques retributives

Polítiques retributives

És un servei d’anàlisi i diagnòstic dels diferents criteris de remuneració més adequats adaptant-nos a cada empresa dins del seu sector d’activitat.

S’ofereix:

  • Disseny i administració de la compensació com a forma de motivació, retenció i desenvolupament.
  • Estratègies, estructures i programes de compensacions en relació al salari, beneficis socials i elements intangibles.
  • Diagnòstic i revisió de les polítiques retributives.
  • Valoració dels llocs de treball en funció del sistema retributiu