Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Millora contínua

Millora contínua

S’ofereixen serveis que faciliten la adaptació a normatives, millora continua en l’organització, augmenten el prestigi o bé atorga valor afegit a les empreses.

En aquesta àrea oferim:

Sistemes de Qualitat i producte

 • ISO 9001 Gestió de la qualitat
 • Q ICTE Qualitat turística
 • ISO IEC 20000 Tecnologia de la informació
 • UNE-EN 66181 Qualitat formació virtual
 • UNE 93200 Carta de serveis
 • ISO 31000 Gestió de residus
 • UNE 166002 Gestió I+D+i
 • UNE ISO 28000 Gestió cadena de subministra
 • SGE 21 Gestió Ètica i Responsabilitat social
 • Marca Q
 • Marcatge CE

Sistemes d’Agroalimentaris

 • Inoqüitat en els aliments (ISO 22000)
 • IFS (International Food Standards)
 • BRC ( British Retail Consumer)

Sistemes de Medi Ambient

 • Gestió Medi Ambient (ISO 14001)
 • Gestió Riscos Ambientals (UNE 150008)
 • Gestió del ecodisseny (UNE 150301)
 • Gestió energètica (UNE-EN 16001)
 • Gestió energètica (ISO 50001)
 • Petjada de carboni

Seguretat Laboral

 • Salut i seguretat en el treball (OHSAS 18001)
 • Accessibilitat (UNE 17001)