Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Formació a mida

Formació a mida

Es proporciona formació a mida, que es caracteritza per ser programes adaptats. Per aquest motiu, es treballa conjuntament amb el client, l’anàlisi de les seves necessitats i els objectius a perseguir al llarg de la formació per tal de desenvolupar programes de qualitat ajustats a les necessitats específiques del client.

Es prepara programes formatius en habilitat específiques per personal de producció, per equips d’enginyers, funcionaris d’ajuntaments, mestres, treballadors/es socials, personal d’hostaleria, personal de comerços, mediadors, advocats, executius de comptes, equips de disseny i creatius, bibliotecaris, alta direcció i una llarga i diversa etcètera. Aquests són clars exemples de la importància de determinar les necessitats i col·lectius i ho treballo mitjançant la metodologia següent:

S’ofereixen formacions de temàtiques:

 • Comercial i màrqueting
 • Comunicació
 • Formació i desenvolupament
 • Gestió administrativa
 • Gestió empresarial
 • Finances
 • Idiomes
 • Jurídic i legislació industrial
 • Managment i habilitats professionals
 • Medi Ambient
 • Multimèdia, comunicació, disseny gràfic i ofimàtica / xarxes socials
 • Qualitat
 • Recursos Humans
 • Agroalimentari – Seguretat Alimentària
 • Seguretat i salut en el treball – prl
 • Tècnics