Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Comunicació interna en RRHH

Comunicació interna en RRHH

S’ofereix processos de comunicació a l’empresa per tal de definir els valors que la conformen i establir les accions per a una comunicació fluida i eficaç.

Es pot oferir assessorament en els següents camps:

  • Plans de comunicació interna.
  • Diagnòstics d’opinió i clima organitzatiu.
  • Disseny i implementació de sistemes i suports de comunicació interna.
  • Diagnòstic de cultura i valors corporatius.
  • Projectes d’empresa.
  • Definició de codis de conducta empresarials.
  • Programes d’acció social.
  • Programes d’igualtat de gènere.