Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Avaluació de l’acompliment

Avaluació de l’acompliment

S’ofereix sistemes d’apreciar de forma sistemàtica i objectiva el rendiment i acompliment del personal dins d’una organització. És un procés sistemàtic i periòdic d’estimació quantitativa del grau d’eficàcia amb que les persones portes a terme amb responsabilitat el seu lloc de treball.

Beneficis que ens aporta l’avaluació de l’acompliment:

  • Avaluació del desenvolupament.
  • Detectar promocions i plans de carrera.
  • Ajustament persona – lloc de treball.
  • Identificació del potencial.
  • Comunicació bidireccional.
  • Validació de la selecció de personal.
  • Retribució adequada al lloc de treball.
  • Actualitzar la descripció dels llocs de treball.
  • Establir accions de millora d’actuació i de desenvolupament.
  • Motivació.