Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball

Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball

L’anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball és el procediment metodològic que permet obtenir tota la informació relativa a un lloc de treball. és una eina bàsica d’organització, direcció i gestió. La seva utilització es basa en la programació de les polítiques de Recursos Humans de l’empresa per així prendre decisions enquadrades dins de la cultura i estratègia organitzatives.
Es defineix com el procés a través del qual un lloc de treball és descompost en unitats menors i identificables. Aquestes unitats menors solen ser les tasques, però el procés analític pot anar més enllà per baixar, per exemple, a nivell de les operacions, accions, moviments, etc.

En la descripció es detallen principalment:

  • Les tasques, funcions o activitats que es realitzen durant l’acompliment del lloc: què fa.
  • Els recursos que utilitza i els mètodes que empra l’ocupant del lloc: com ho fa.
  • Els objectius que es pretenen aconseguir: per què ho fa.

En la descripció també han d’aparèixer, de manera complementària:

  • Els requisits i condicions necessàries per ocupar el lloc satisfactòriament: formació, experiència, aptituds, etc.
  • Les responsabilitats i obligacions que requereix el lloc.
  • Les condicions físiques i ambientals en les quals es va a desenvolupar el treball.