Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Olga Marsó RRHH

La nostra oferta de cursos i borsa de treball

Actualització en cures d’auxiliars d’infermeria – Curs Subvencionat

Objectius generals:

  • Reciclar i actualitzar els coneixements de les auxiliars d’infermeria hospitalària.

 

Objectius específics:

  • Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques que ha de desenvolupar una auxiliar d’infermeria.
  • Dotar els professionals d’eines, recursos i tàctiques a l’hora d’atendre a les persones ateses i de mantenir els espais higienitzats.

 

Continguts:

1. Introducció.

1.1. Concepte Assistencial.

1.2. Comunicació eficaç.

2. Higiene i confort del pacient.

2.1. Higiene del pacient autònom.

2.2. Higiene del pacient enllita.

2.3. Prevenció de les nafres.

3. Cures auxiliars de catéters, sondes i drenatges.

3.1. Actualització dels procediment

3.2. Evitar complicacions.

3.3. Disminuir riscs.

4. Cures auxiliars en l’administració de medicació.

4.1. Presentació de les formes farmacològiques.

4.2. La via oral.

4.3. La via enteral.

4.4. La via tòpica.

5. Cures auxiliars en la nutrició.

5.1. Nutrició oral.

5.2. Nutrició enteral.

6. Intervenció de l’auxiliar en la prevenció de la infecció nosocomial.

6.1. Recordatori històric.

6.2. Concepte d’infecció nosocomial.

6.2.1. Infecció urinària.

6.2.2. Infecció quirúrgica.

6.2.3.Bacterièmia.

6.2.4.Infecció respiratòria.

6.3. Neteja, Desinfecció i Esterilització.

6.4. Precaucions estàndards.

6.5. Aïllaments hospitalaris.

7. El pacient pluripatològic.

7.1. Valoració cariològica.

7.2. Valoració respiratòria.

7.3. Valoració neurològica.

7.4. Valoració digestiva.

7.5. Valoració traumatològica.

8. Cures auxiliars al final de la vida.

8.1. El malat terminal.

 

Dades Generals de l’Especialitat Formativa

Modalitat: aula virtual.

Data d’inici: 13/09/2022.

Data finalització: 20/10/2022.

Horari: dimarts i dijous de 9.45h a 12.15h.

Durada: 30 hores.

Docent: Ana Millán.

 

Per inscriure’s és necessari presentar a info@olgamarsorrhh.com:

Documents d’inscripció degudament emplenats: Annex 1, fitxa d’inscripció i document de protecció de dades.

Còpia per davant i darrera del DNI o NIE.

Participants en actiu: còpia de l’última capçalera de la nòmina o bé l’últim rebut d’autònoms.

Participants en situació de desocupació la còpia del Document de la Demanda d’Ocupació (DARDO) en vigor i document on surti el nº de Seguretat Social.