Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Olga Marsó RRHH

La nostra oferta de cursos i borsa de treball

Tècnic/a de Qualitat – Ref. 185A

Oferta de Treball: TÈCNIC/A DE QUALITAT

Empresa del sector industrial de la fusta precisa incorporar un Tècnic/a de Qualitat. La incorporació portarà a terme tasques: d’inspecció d’entrada i inspecció final de productes. Eventualment supervisió d’autocontrols. Calibració (interna i gestió de l’externa) dels equips de mesura de l’empresa. Gestió, seguiment i tancament de les No Conformitats (internes/externes). Seguiment de la merma (rebuig intern), a través de l’anàlisi de la mateixa. Arxiu i manteniment de la documentació del SIG. Elaborar pautes i registres relacionats amb control de qualitat i medi ambient. Assistir a Direcció de Qualitat en la implantació del Sistema Integrat. Seguiment i control de la documentació associada a la gestió de residus i coordinació de les actuacions derivades de les disposicions legals. Gestionar les calibracions dels equips de mesura (realitzant les calibracions i validacions internes).

Pensem en una personam amb orientació al detall. Habilitats relacionals. Orientació a resultats. Autocontrol. Capacitat organitzativa i de planificació. Responsable i saber estar.

Requisits:

Formació: BUP, COU o bé formació professional en mecànica. Coneixements en delineació (interpretació de plànols), coneixements d’ofimàtica.

Es valora experiència demostrable mínima de tres anys en tasques similars.

Necessari experiència demostrable mínima de tres anys en tasques similars. Experiència en Qualitat (coneixements de les normes ISO 9001…)

Es valorarà experiència en fusteria o fabricació de mobiliari, així com en el muntatge de mobles.

Valorable coneixements d’anglès i francès.

Contractació: Contracte eventual + indefinit.

Horari: torn intensiu de tarda o bé de matí.

Lloc: Vic

Data de l’oferta: 12/08/2019