Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Olga Marsó RRHH

La nostra oferta de cursos i borsa de treball

Logística Integral – Curs Subvencionat

Objectius generals:

 • Adquirir un coneixement bàsic de les estructures que completen el procés logístic.
 • Anunciar les diferències entre mitjans de transports.

 

Objectius específics:

 • Sensibilitzar els principals en els conceptes de la logística integral i la cadena de subministrament.
 • Aprendre a fixar i determinar els objectius i costos logístics.
 • Conèixer diferents models per a la planificació de les operacions logístiques i de la cadena de subministrament.
 • Presentar una metodologia per a l’anàlisi i millora dels processos logístics de les empreses.
 • Analitzar els principis generals de la gestió logística, així com les diferents àrees que engloba la gestió logística d’una organització.
 • Analitzar les principals funcions i responsabilitats associades a la gestió dels aprovisionaments en una empresa.
 • Dissenyar un procediment documentat per seleccionar, avaluar i homologar a proveïdors d’una empresa.
 • Gestionar correctament un magatzem industrial, optimitzant els estocs.
 • Establir un procés de planificació i control productiu en una indústria.
 • Establir procediments documentats dels diferents processos que conformen la gestió productiva, per tal d’aconseguir la màxima qualitat del producte fabricat.
 • Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera adequada.
 • Gestionar procediments de qualitat aplicables a processos productius dins de l’empresa

 

Continguts:

1. Introducció.

2. Costos logístics.

3. Àrees de la logística integral.

3.1. A que definim logística industrial.

3.2. La cadena logística.

3.3. Logística integral.

4. Compres i aprovisionament.

4.1. Gestió de compres.

4.2. Previsió de necessitats.

4.3. Recepció i control dels aprovisionaments.

5. Control i gestió d’estocs.

5.1. Logística de Aprovisionaments en la Indústria.

5.2. Gestió d’aprovisionaments.

5.3. Organització i Disseny de Magatzems en la Indústria.

5.4. Logística d’emmagatzematge industrial.

6. Producció.

6.1. Identificació de mercaderies.

6.2. Característiques de la mercaderia.

6.3. Pes, volum, rotació i estacionalitat.

6.4. Sistema de codificació.

6.5. Fitxer mestre de mercaderies.

7. Gestió de magatzems.

7.1. ABC de mercaderies.

7.2. Aprovisionament.

7.3. Mètodes de gestió d’estoc.

7.4. Sistemes d’informació per a la gestió.

7.5. Fitxer de proveïdors.

7.6. Fitxer de comandes.

7.7. Seguiment de comandes.

7.8. Recepció de mercaderies.

7.9. Administració.

7.10. Valoració de les existències.

7.11. Actualització de preus.

7.12. Inventaris.

7.13. Regularització de diferencies.

7.14. Sortides de magatzem.

7.15. Preparació de mercaderia.

7.16. Sistema de petició.

8. Transport i distribució.

8.1. Actualització de preus.

8.2. Inventaris.

8.3. Regularització de diferencies.

8.4. Sortides de magatzem.

8.5. Preparació de mercaderia.

8.6. Sistema de petició.

9. El transport internacional de mercaderia.

10. Servei al client.

 

Dades Generals de l’Especialitat Formativa

Modalitat: aula virtual.

Data d’inici: 20/09/2022.

Data finalització: 27/10/2022.

Horari: dimarts i dijous de 10.00h a 12.30h.

Durada: 30 hores.

 

Per inscriure’s és necessari presentar a info@olgamarsorrhh.com:

Documents d’inscripció degudament emplenats: Annex 1, fitxa d’inscripció i document de protecció de dades.

Còpia per davant i darrera del DNI o NIE.

Participants en actiu: còpia de l’última capçalera de la nòmina o bé l’últim rebut d’autònoms.

Participants en situació de desocupació la còpia del Document de la Demanda d’Ocupació (DARDO) en vigor i document on surti el nº de Seguretat Social.