Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Olga Marsó RRHH

La nostra oferta de cursos i borsa de treball

INTRODUCCIÓ A LA CIBERSEGURETAT – CURS SUBVENCIONAT

Objectiu:

El curs ofereix de manera concisa una útil introducció al disseny de polítiques de seguretat informàtica i a la implantació pràctica de mesures tant tecnològiques com metodològiques que previndran accidents en relació a l’ús de tecnologies informàtiques, o amb les dades que amb elles es manegen, en el nostre negoci, empresa o institució.

 

Continguts:

1.- Fonaments

– Fonaments de Seguretat.

– Riscos.

– Amenaces.

2.- Polítiques de Seguretat Informàtica

– Gestió de la ciber Seguretat.

– Polítiques de Seguretat.

– Mesures de protecció.

3.- Seguretat física i seguretat lògica

– Dispositius tamper-proof.

– Side channel anàlisi.

– Software Defined Radio i Cognitive Radio Networks.

– Control d’accés.

4.- Accés remot

– Interconnexió remota de seus.

– Demostració pràctica de diferents xarxes privades virtuals.

5.- Control d’accés a aplicacions

– Autenticació i autorització en serveis WEB.

– OAuth, OAuth2 i tokens.

6.- Aspectes legals

– Aspectes jurídics en entorns tecnològics.

– Protecció de dades.

– Protecció intel·lectual i Llicències

 

Data d’inici: 06/07/2021

Data finalització: 27/07/2021

Horari: dimarts de 9h a 14h aula virtual + 5 hores de treball individual.

Aula virtual de 9h a 14h els dimarts 6, 13, 20 i 27 de juliol de 2021.

Durada: 25 hores (20 hores en modalitat d’aula virtual + 5 hores de treball individual).

Docent: Vanesa Alarcón.

 

Per inscriure’s és necessari presentar a info@olgamarsorrhh.com:

Documents d’inscripció degudament emplenats: Annex 1, fitxa d’inscripció i document de protecció de dades.

Còpia per davant i darrera del DNI o NIE.

Participants en actiu: còpia de l’última capçalera de la nòmina o bé l’últim rebut d’autònoms.

Participants en situació de desocupació la còpia del Document de la Demanda d’Ocupació (DARDO) en vigor i document on surti el nº de Seguretat Social.