Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Olga Marsó RRHH

La nostra oferta de cursos i borsa de treball

Inspector/a de Qualitat – Ref. 154A

Oferta de Treball: INSPECTOR/A DE QUALITAT.

Descripció oferta: Empresa industrial de Vic precisa incorporar un/a Inspector de Qualitat. En dependència del Director de Qualitat i Medi Ambient portarà a terme les funcions següents:

Inspecció d’entrada i inspecció final de productes. Eventualment supervisió d’autocontrols.
Calibració (interna i gestió de l’externa) dels equips de mesura de l’empresa. Gestió, seguiment i
tancament de les No Conformitats (internes/externes). Seguiment de la merma (rebuig intern), a traves de
l’anàlisi de la mateixa. Arxiu/manteniment de la documentació del SIG. Elaborar pautes y registres
relacionats amb control de qualitat i medi ambient. Assistir al Director de Qualitat i MA en la implantació del
Sistema Integrat. Seguiment i control de la documentació associat a la gestió de residus i coordinació de les
actuacions derivades de les disposicions legals. Gestionar las calibracions dels equips de mesura
(realizant les calibracions i validacions internes).Realizar tasques de seguiment en l’aplicació del PEFC.

Requisits:
Coneixements en delineació (interpretació de plànols), coneixements d’ofimàtica.
Es valora experiència demostrable mínima de tres anys en tasques similars. Necessari experiència en Qualitat (coneixements de les normes ISO 9001…).
Es valorarà experiència en fusteria o fabricació de mobiliari, així com en el muntatge de mobles.
Valorable coneixements d’anglès i francès.

Contractació: Contracte eventual + indefinit.

Horari: de dilluns a divendres de 14.00h a 22.00h.

Lloc: Vic.

Data de l’oferta: 06/03/2019