Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Olga Marsó RRHH

La nostra oferta de cursos i borsa de treball

Estimulació Cognitiva – Curs Subvencionat

Objectiu:

Proporcionar tècniques d’estimulació cognitiva i aplicació de les estratègies adquirides.

 Continguts:

 1. En primer lloc s’oferirà una panoràmica general dels processos psicològics generals que s’alternarà amb sessions pràctiques d’entrenament.
  • Sensació i Percepció: concepte i diferències. Mecanismes neurals. Percepció visual: de el color i la forma. Percepció de la posició corporal: esquema corporal. Percepció de el moviment. Alteracions. Atenció: Atenció com a part de la percepció. Concepte. Atenció visual, focal i selectiva.
 2. Aprenentatge: concepte. Mecanismes neurals. Tipus.
 3. Llenguatge: concepte. Mecanismes neurals. Comprensió del llenguatge: llenguatge parlat i escrit.
 4. Memòria: Concepte. Mecanismes i bases neurals. Tipus: explícita, implícita, a llarg i curt termini, associativa, no associativa, operativa, espacial, relacional i de treball. Alteracions: Amnèsies Taller pràctic (1): Millora de la memòria I Treball de la nostra capacitat de memòria a curt i llarg termini, i memòria autobiogràfica, Treball sobre els oblits quotidians, les fallades de memòria i pèrdues de memòria associades a l’edat, ja trastorns com la demència. Taller pràctic (2): Millora de la memòria II Treball de les principals tècniques i estratègies de millora de la memòria (visualització, associació, categorització, comprensió lògica, referències espai-temporals, ajudes externes, etc.) Taller pràctic (3).
 5. Estimulació cognitiva Entrenament en tècniques d’estimulació cognitiva relacionades amb l’atenció, la percepció, la visualització, l’organització lògica i el llenguatge A.
 6. Aplicació de les estratègies adquirides a la nostra activitat quotidiana, mitjançant exercicis d’autocomprovació estrès i el seu trasllat a la feina a l’aula.

Modalitat: teleformació.

Data d’inici: 07/02/2022.

Data finalització: 28/02/2022.

Durada: 20 hores.

Sessions d’aula virtual de seguiment:

 • 08/02/2022:
  • En horari de matí de 10h a 11h.
  • En horari de tarda de 17h a 18h.

Docent: Ana Millán.

Per inscriure’s és necessari presentar a info@olgamarsorrhh.com:

Documents d’inscripció degudament emplenats: Annex 1, fitxa d’inscripció i document de protecció de dades.

Còpia per davant i darrera del DNI o NIE.

Còpia de la vida laboral.

Participants en actiu: còpia de l’última capçalera de la nòmina o bé l’últim rebut d’autònoms.

Participants en situació de desocupació la còpia del Document de la Demanda d’Ocupació (DARDO) en vigor i document on surti el nº de Seguretat Social.