Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Olga Marsó RRHH

La nostra oferta de cursos i borsa de treball

Com dissenyar, gestionar i tutoritzar cursos e-learning – Curs subvencionat

Objectius:

  • Aprendre a dissenyar i gestionar cursos de formació online.
  • Adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar recursos i continguts formatius e-learning.
  • Aprendre a dinamitzar les aules virtuals.
  • Conèixer les peculiaritats de la tutorització de cursos i alumnat en entorns d’aprenentatge online.

 Continguts:

1. La formació online com a eina per a la gestió del coneixement.

1.1. La democratització del coneixement.

1.2. Objectius de l’E-learning.

1.3. Origen i evolució.

2. De l’aula presencial a l’aula virtual.

2.1. Beneficis i inconvenients de l’E-learning.

2.2. L’entorn virtual d’aprenentatge.

2.3. La comunicació a l’aula virtual. Recursos online.

3. Planificació de l’acció formativa:

3.1. Factors clau per a dissenyar el contingut E-learning.

3.2. Disseny pedagògic i instruccions.

3.3. Aprofitament i transferència.

4. Disseny específic d’activitats d’aprenentatge i tècniques d’avaluació a través de suports digitals.

4.1. Recursos i programes existents.

4.2. Espais virtuals per al treball col·laboratiu i la interacció. Facebook, Twitter, Youtube, Google docs.

4.3. Eines multimèdia i transmèdia.

5. Mètodes, estratègies i eines tutorials.

5.1. La importància de la motivació en la metodologia e-learning.

5.2. Pla d’acció tutorial en e-Learning. La teletutorització.

5.3. Seguiment de l’aprenentatge. El teletutor.

6. Avaluació de la formació.

6.1. Concepte i tipus d’avaluacions.

6.2. Instruments i recursos per avaluar la formació e-learning.

 

Dades Generals de l’Especialitat Formativa

Modalitat: aula virtual.

Data d’inici: 24/03/2022.

Data finalització: 16/06/2022.

Horari: dijous de 13.30h a 16.50h.

Durada: 40 hores.

Docent: Olga Marsó.

 

Per inscriure’s és necessari presentar a info@olgamarsorrhh.com:

Documents d’inscripció degudament emplenats: Annex 1, fitxa d’inscripció i document de protecció de dades.

Còpia per davant i darrera del DNI o NIE.

Participants en actiu: còpia de l’última capçalera de la nòmina o bé l’últim rebut d’autònoms.

Participants en situació de desocupació la còpia del Document de la Demanda d’Ocupació (DARDO) en vigor i document on surti el nº de Seguretat Social.