Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Olga Marsó RRHH

La nostra oferta de cursos i borsa de treball

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA EN GERIATRIA – CURS SUBVENCIONAT

Objectiu:

Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i atenció a la persona atesa en l’entorn geriàtric.

Objectius específics:

  • Humanitzar el tracte amb la persona atesa sabent donar resposta a les demandes d’atenció en residències, centres de dia i ajuda domiciliària.
  • Capacitar als treballadors del sector en l’atenció bàsica a la gent gran des del punt de vista integral.
  • Adquirir un coneixement ampliat i profund sobre les necessitats de la persona atesa i de les persones dependents. 

Continguts:

  1. Aspectes generals d’infermeria i geriatria.
  2. Principals patologies en les persones grans: Síndromes geriàtrics.
  3. El professional auxiliar en l’àmbit domiciliari.
  4. El professional auxiliar en l’àmbit residencial.
  5. L’auxiliar i l’atenció familiar.
  6. Actuació davant situacions d’urgència.
  7. Foment d’hàbits saludables.

Data d’inici: 24/02/2021.

Data finalització: 26/03/2021.

Horari: dimecres i divendres de 10h a 12h.

Durada: 20 hores en modalitat d’aula virtual.

Docent: Anna Millà.

 

Per inscriure’s és necessari presentar a info@olgamarsorrhh.com:

Documents d’inscripció degudament emplenats: Annex 1, fitxa d’inscripció i document de protecció de dades.

Còpia per davant i darrera del DNI o NIE.

Participants en actiu: còpia de l’última capçalera de la nòmina o bé l’últim rebut d’autònoms.

Participants en situació de desocupació la còpia del Document de la Demanda d’Ocupació (DARDO) en vigor i document on surti el nº de Seguretat Social.